Dịch thuật và các dịch vụ pháp lý khác

A. Dịch thuật pháp lý

       Công ty Luật quốc tế DSP đã sử dụng ngôn ngữ thống nhất với quy định của pháp luật trong nước và chuẩn mực pháp luật quốc tế có thể không bị cơ quan chức năng từ chối bản dịch, rủi ro phát sinh tranh chấp, gây thiệt hại về quyền lợi.

DSP- Dịch vụ dịch thuật và các dịch vụ pháp lý khác

1. Các loại văn bản được công ty dịch thuật pháp lý:

Thông thường các văn bản liên quan đến yếu tố nước ngoài sẽ cần dịch thuật pháp lý. Các loại văn bản này bao gồm, không giới hạn các loại sau:

* Các loại hợp đồng:   

 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh
 • Hợp đồng lao động
 • Hợp đồng mua bán hàng hoá
 • Hợp đồng dịch vụ
 • Hợp đồng xuất nhập khẩu
 • Hợp đồng gia công
 • Hợp đồng chuyển nhượng vốn, cổ phần
 • Hợp đồng xây dựng đất đai

* Các văn bản liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp:

 • Luật
 • Thông tư
 • Nghị định

* Các văn bản nội bộ doanh nghiệp:

 • Thoả ước lao động
 • Nội quy, quy chế
 • Điều lệ

* Các tài liệu cần cung cấp theo yêu cầu của cơ quan chức năng:

 • Báo cáo tài chính
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư
 • Quyết định bổ nhiệm, giấy uỷ quyền
 • Chứng nhận, bằng cấp
 • Hồ sơ chứng minh năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư

B. Dịch vụ pháp lý khác:

 • Dịch thuật pháp lý từ bản gốc (có công chứng)
 • Chỉnh sửa và dịch thuật pháp lý (có công chứng)
  DSP- Dịch vụ pháp lý khác

Xem thêm: 

Mọi thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ tới Công ty Luật Quốc tế DSP chúng tôi theo:

Số điện thoại: 0236.222.5588

HOTLINE: 0896616767

Email: mientrung@dsplawfirm.vn

Rất mong được hợp tác cùng Quý Khách hàng!

Trân trọng.

Bài viết liên quan

089 661 6767