Soạn thảo Hợp đồng, Di chúc và các loại văn bản khác

Soạn thảo đơn từ, văn bản là công việc yêu cầu rất nhiều kỹ năng cùng những hiểu biết chuyên sâu của các qui định pháp luật có liên quan. Với sự chuyên nghiệp và kỹ năng chuyên môn vững chắc, các thành viên tại Công ty Luật quốc tế DSP sẽ giúp Quý khách hàng soạn thảo các đơn từ, văn bản một cách chính xác và mang tính pháp lý cao.

DSP – Soạn thảo hợp đồng, di chúc và các loại văn bản khác

1. Soạn thảo di chúc

Đáp ứng nhu cầu của các cá nhân trong xã hội, Công ty Luật quốc tế DSP cung cấp dịch vụ soạn thảo di chúc thể hiện ý kiến của người để lại di chúc và đúng quy định của pháp luật. Việc lập di chúc để định đoạt tài sản của người để lại di sản thể hiến ý chí và mong muốn của người đó là định đoạt tài sản.

* Nội dung dịch vụ soạn thảo di chúc:

– Dịch vụ soạn thảo di chúc, thể hiện ý chí của người để lại di sản;
– Làm chứng di chúc được lập;
– Tư vấn chia di sản thừa kế theo pháp luật, di chúc.
– Khai nhận di sản, từ chối nhận di sản sản đó cho những người mà họ mong muốn để lại di sản. thừa kế.
– Kết hợp cùng phòng công chứng, Uỷ ban nhân dân làm thủ tục công chứng, chứng thực di chúc theo đúng quy định của pháp luật.
– Tư vấn các vấn đề liên quan đến di chúc – di sản – thừa kế khác.

2. Nội dung dịch vụ tư vấn soạn thảo theo hợp đồng:

– Chuẩn bị các cơ sở pháp lý điều chỉnh các vấn đề liên quan;
– Nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và cân bằng được lợi ích của các bên trong hợp đồng;
– Cử (các) Luật sư tham gia vào ban đàm phán hợp đồng;
– Đưa ra các ý kiến pháp lý để bên thuê Tư vấn đánh giá, quyết định trong việc đàm phán các nội dung hợp đồng;
– Thẩm định các nội dung, rà soát, chỉnh sửa các điều khoản hợp đồng do đối tác đưa ra;
– Soạn thảo các điều khoản hợp đồng cần thiết, đàm phán với đối tác để bảo vệ các điều khoản quan trọng, bảo đảm được quyền hợp pháp của bên thuê tư vấn;
– Soạn thảo và hiệu chỉnh các điều khoản liên quan tới quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng;
– Tư vấn và soạn thảo các nội dung khác trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng như điều khoản thanh toán, phạt hợp đồng, luật áp dụng, cơ quan tài phán..

3. Soạn thảo đơn từ, văn bản khác:

– Soạn thảo đơn khởi kiện.
– Soạn thảo đơn khiếu nại, tố cáo.
– Soạn thảo các loại đơn yêu cầu, đề nghị.
– Soạn thảo Giấy, Hợp đồng ủy quyền.
– Và soạn thảo các loại văn bản khác theo yêu cầu của khách hàng.

Xem thêm:

Mọi thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ tới Công ty Luật Quốc tế DSP chúng tôi theo:

Số điện thoại: 0236.222.5588

HOTLINE: 0896616767

Email: mientrung@dsplawfirm.vn

Rất mong được hợp tác cùng Quý Khách hàng!

Trân trọng.

Bài viết liên quan

089 661 6767