1.Thông tin khách hàng


Đặt lịch hẹn
LỢI ÍCH KHI ĐẶT LỊCH HẸN LUẬT SƯ TẠI DSP

  • Phí dịch vụ rõ ràng

    Bạn sẽ được cung cấp thông tin phí dịch vụ chi tiết khi đặt lịch hẹn với Luật sư. Chúng tôi sẽ gọi lại để báo phí dịch vụ tư vấn trực tiếp chính xác trước khi xác nhận lần cuối cùng lịch đặt hẹn Luật sư của bạn.

  •    Chủ động thời gian

    Bạn có thể chủ động lựa chọn thời gian tư vấn phù hợp nhất với bạn.

  •    Được phục vụ tốt hơn

    Chúng tôi có thời gian để chuẩn bị tài liệu, sắp xếp Luật sư có chuyên môn phù hợp để phục vụ bạn được tốt hơn!