Trình tự, thủ tục giải thể công ty cổ phần hiện nay

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI THỂ CÔNG TY CỔ PHẦN

Điều kiện giải thể

Căn cứ tại khoản 2 Điều 207 Luật doanh nghiệp năm 2020 điều kiện giải thể Công ty Cổ phần gồm:

– Thanh toán hết các khoản nợ và nghĩ vụ tài sản có liên quan

– Tại thời điểm giải thể không có tranh chấp gì tại Tòa án hay cơ quan Trọng tài.

Hồ sơ giải thể

Căn cứ khoản 1 Điều 210 Luật doanh nghiệp năm 2020 hồ sơ giải thể gồm có:

– Thông báo về giải thể Công ty Cổ phần (Mẫu đơn tại Phụ lục II – 22 Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp)

– Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

Trình tự, thủ tục giải thể

Căn cứ quy định tại Điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020 thì trình tự, thủ tục giải thể Công ty Cổ phần như sau:

Bước 1. Thông qua nghị quyết, quyết định giải thể Công ty Cổ phần

Để có thể tiến hành giải thể công ty cổ phần trước hết công ty cần tổ chức họp để thông qua quyết định giải thể.

Quyết định này thể hiện sự nhất trí của các cổ đông về các vấn đề liên quan đến lý do giải thể; thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ; phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động và việc thành lập tổ thanh lý tài sản.

Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau:

–  Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

–   Lý do giải thể;

–   Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của công ty

–   Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

–   Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty

Bước 2. Thông báo công khai quyết định giải thể công ty Cổ phần

Sau khi quyết định giải thể được thông qua, công ty phải thông báo cho những người có quyền và lợi ích liên quan đến hoạt động giải thể công ty biết về quyết định giải thể.

Trường hợp công ty còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Bước 3. Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của Công ty

– Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau đây:

+ Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

+  Nợ thuế;

+ Các khoản nợ khác;

– Sau khi đã thanh toán chi phí giải thể công ty và các khoản nợ, phần còn lại chia cho cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần;

Bước 4. Nộp hồ sơ giải thể Công ty Cổ phần

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty nộp hồ sơ giải thể tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về trình tự, thủ tục giải thể công ty cổ phần hiện nay. Để hiểu rõ hơn về những quy định trên cũng như những vấn đề liên quan đến doanh nghiệp, quý khách hàng vui lòng liên hệ tới Công ty Luật Quốc tế DSP để được tư vấn và hỗ trợ.

Mọi thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ tới CÔNG TY LUẬT QUỐC TẾ DSP chúng tôi theo:
🏠 Địa chỉ: 87 Phạm Tứ – Đà Nẵng
☎️ Số điện thoại: 0236.222.5588
📞 Hotline: 089.661.6767/ 089 661 7728
📩 Email: mientrung@dsplawfirm.vn
Rất mong được hợp tác cùng Quý Khách!

 

Bài viết liên quan

089 661 6767