Xử lý hình sự đối với hành vi đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam luôn là một vấn đề nóng hổi trong suốt nhiều năm qua. Đặc biệt là trong bối cảnh xã hội hiện nay, với thủ đoạn tinh vi, việc đưa người nhập cảnh trái phép ngày càng gia tăng và gây ra hàng loạt những thiệt hại nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội và an ninh quốc gia. Qua bài viết này, Công ty Luật TNHH Quốc tế DSP sẽ cung cấp những kiến thức xoay quanh những vấn đề về đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

1. Như thế nào là đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam?

Nhập cảnh là việc người, phương tiện di chuyển qua biên giới để vào lãnh thổ của một nước. Người muốn nhập cảnh phải có hộ chiếu được thì thực nhập cảnh, trừ trường hợp được miễn. Đó là những quy định chung về nhập cảnh, pháp luật Việt Nam đã quy định điều kiện để được nhập cảnh vào Việt Nam, cụ thể tại Điều 34 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh năm 2019 của công dân Việt Nam quy định rằng công dân Việt Nam được nhập cảnh khi có giấy tờ xuất nhập cảnh còn nguyên vẹn, còn thời hạn sử dụng.

Nhập cảnh trái phép là hành vi di chuyển từ ngoài biên giới Việt Nam vào Việt Nam trái với những quy định về nhập cảnh của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hành vi nhập cảnh trái phép là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chế độ quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh.

Đưa người nhập cảnh trái phép là hành vi đưa người khác từ ngoài biên giới Việt Nam vào Việt Nam trái với những quy định về nhập cảnh của pháp luật Việt Nam.

2. Xử lý hình sự đối với hành vi đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Đối với hành vi đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, người thực hiện hoặc liên quan đến hành vi trên đều sẽ bị xử phạt cả về hành chính lẫn hình sự. Tuy nhiên, trong bài viết này, chúng tôi sẽ không đề cập đến mức xử phạt hành chính mà chỉ tập trung đề cập đến các chế tài xử lý hình sự đối với hành vi trên.

Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đã quy định cụ thể về tội danh liên quan đến hành vi này tại Điều 348 Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép như sau:

Điều 348. Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép

1. Người nào vì vụ lợi mà tổ chức hoặc môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép, thì bị phạt từ từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Đối với từ 05 người đến 10 người;

d) Có tính chất chuyên nghiệp;

đ) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

e) Tái phạm nguy hiểm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Đối với 11 người trở lên;

b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên;

c) Làm chết người.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

2.1 Phân tích các yếu tố cấu thành tội phạm:

2.1.1 Khách thể của tội phạm:

Khách thể của tội phạm là tổng hợp tất cả các quan hệ xã hội bị tội phạm xâm hại và được Luật hình sự bảo vệ. Hành vi phạm tội của Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý hành chính trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú ở Việt Nam; xâm phạm đến hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, làm giảm hiệu quả và hiệu lực quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú ở Việt Nam.

2.1.2 Mặt khách quan:

– Hành vi phạm tội:

Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép thể hiện là hành vi vì mục đích thu lợi bất chính đã chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy giúp người khác vào lãnh thổ Việt Nam không có giấy phép theo quy định của pháp luật về xuất, nhập cảnh. Có thể là hành vi lập kế hoạch, tổ chức, chỉ huy, lôi kéo, thu gom tiền vàng để mua sắm phương tiện, vật tư, lương thực, thực phẩm hoặc giấy tờ cần thiết cho người khác nhập cảnh trái phép, thực hiện các công việc khác cần thiết cho người khác nhập cảnh trái phép với vai trò là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy nhằm đưa người khác đi vào lãnh thổ Việt Nam không được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, không có các giấy tờ theo quy định của Nhà nước về xuất nhập cảnh, như không có hộ chiếu, visa hoặc có nhưng không thị thực,… để thu lợi bất chính.

Môi giới cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép được thể hiện bằng các hành vi, hình thức sau: là bên thứ ba trung gian, cầu nối cho ngừi có nhu cầu nhập cảnh trái phép với người có khả năng tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhằm thu lợi bất chính.

Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép được thể hiện bằng các hành vi vì mục đích thu lợi bất chính mà lập kế hoạch, tổ chức, chỉ huy, lôi kéo nhằm giúp người nước ngoài ở lại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước Việt Nam. Những người ở lại Việt Nam trái phép đó là người khi nhập cảnh vào Việt Nam hợp pháp nhưng không rời khỏi Việt Nam theo thời hạn quy định.

Môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép được thể hiện ở hành vi nhằm mục đích thu lợi bất chính mà dẫn dắt, làm trung gian cho người có nhu cầu ở lại Việt Nam trái phép với người có khả năng tổ chức người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép nhằm giúp người nước ngoài ở lại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước Việt Nam. Người có nhu cầu ở lại Việt Nam trái phép là khi nhập cảnh vào Việt Nam hợp pháp nhưng không rời khỏi Việt Nam theo thời hạn quy định.

– Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả: Hành vi khách quan và trái pháp luật là nguyên nhân trực tiếp gây ra hậu quả nguy hiểm cho xã hội đã nêu trên.

2.1.3 Chủ thể của tội phạm: 

Chủ thể của tội danh này là bất kỳ người nào từ đủ 16 tuổi trở lên, có năng lực trách nhiệm hình sự.

2.1.4 Mặt chủ quan của tội phạm: 

Tội phạm này thực hiện do lỗi cố ý, có mục đích và động cơ vụ lợi. Người phạm tội nhận thức được hành vi của mình là trái pháp luật nhưng vì vụ lợi, lợi ích cá nhân nên mong muốn thực hiện hành vi đó.

.Đối với những hành vi được liệt kê tại Điều 348 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 thì sẽ có những khung hình phạt nhất định. Cụ thể là:

– Khung hình phạt từ 01 năm đến 05 năm tù: Người nào vì vụ lợi mà tổ chức hoặc môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

– Khung hình phạt từ 05 năm đến 10 năm tù:

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

+ Phạm tội 02 lần trở lên;

+ Đối với từ 05 người đến 10 người;

+ Có tính chất chuyên nghiệp;

+ Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

+ Tái phạm nguy hiểm.

– Khung hình phạt từ 07 năm đến 15 năm tù:

+ Đối với 11 người trở lên;

+ Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên;

+ Làm chết người.

– Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

>> Xem thêm:

–  Đánh bạc là gì? Các hình thức đánh bạc? Đánh bạc bao nhiêu tiền thì bị xử lý hình sự?

 –  Hiếp dâm là gì? Tội hiếp dâm bị xử lý hình sự như thế nào? Chủ thể của tội hiếp dâm có thể là nữ không?

Căn cứ pháp lý:

– Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi và bổ sung năm 2017;

– Luật Xuất cảnh, nhập cảnh năm 2019.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật Quốc tế DSP về việc xử lý hình sự đối với hành vi đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Để hiểu rõ hơn về những quy định trên cũng như những vấn đề liên quan đến lĩnh vực hình sự, Quý bạn đọc vui lòng liên hệ tới Công ty Luật Quốc tế DSP để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Mọi thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ với Công ty Luật Quốc tế DSP chúng tôi theo:

Điện thoại: 0236 222 55 88

Hotline: 089 661 6767 hoặc 089 661 7728

Email: info@dsplawfirm.vn

Fanpage: facebook.com/dsplawfirm.vn

Miền Trung: 87 Phạm Tứ, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Miền Nam: Tầng 2, Toà nhà GP Bank, 83 Đinh Tiên Hoàng, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hoa Kỳ: 9869 Coronado Lake Drive, Boynton Beach City, Florida 33437, USA

Rất mong được hợp tác cùng Quý Khách!

Bài viết liên quan

089 661 6767