Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là một loại giấy tờ bắt buộc mà mỗi hộ kinh doanh đều cần phải có trong suốt quá trình hoạt động của mình. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động đó đôi khi sẽ phát sinh những vấn đề không mong muốn liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh như Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bị mất, cháy, rách, nát, … hay cũng có thể là trình tự, thủ tục, thông tin kê khai trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận bị lỗi, sai sót. Do đó, để cung cấp thông tin và hỗ trợ các hộ kinh doanh trong việc xử lý những tình huống trên, Công ty Luật Quốc tế DSP sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thông qua bài viết dưới đây.

MỤC LỤC NỘI DUNG BÀI VIẾT:

1. Khái quát chung

1.1. Hộ kinh doanh là gì?

Về khái niệm doanh nghiệp, theo quy định tại khoản 10 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì “Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.

Còn với hộ kinh doanh, khoản 1 Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP Về đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh được hiểu là:

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ.

Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.

Như vậy, thấy rằng, mặc dù hộ kinh doanh cũng là một chủ thể kinh doanh khá phổ biến, gần giống với doanh nghiệp nhưng lại không được xem là một loại hình doanh nghiệp, bởi hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân, không có con dấu, không được mở chi nhánh, văn phòng đại diện cũng như không được thực hiện các quyền mà doanh nghiệp đang có.

1.2. Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là gì?

Dù pháp luật không định nghĩa nhưng có thể hiểu Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là một loại giấy tờ pháp lý cho phép chủ hộ kinh doanh được kinh doanh một ngành, nghề mà pháp luật không cấm dưới hình thức hộ kinh doanh.

1.3. Những trường hợp không phải đăng ký hộ kinh doanh

Khoản 2 Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP có quy định về những trường hợp không phải đăng ký hộ kinh doanh bao gồm:

Những hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp thì không phải đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp những hộ gia đình đó kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Như vậy, với quy định này, bạn đọc có thể hiểu hoạt động sản xuất, kinh doanh của hộ kinh doanh phải mang tính nghề nghiệp thường xuyên và có quy mô nghề nghiệp ổn định thì mới cần phải đăng ký hộ kinh doanh.

2. Các trường hợp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Điều 94 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về các trường hợp được Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và hướng dẫn cách thức thực hiện việc cấp lại như sau:

Các trường hợp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh – Hình minh họa

2.1. Trường hợp thứ nhất, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác

Đây là trường hợp phổ biến và thường xảy ra nhất đối với các hộ kinh doanh, đôi khi chỉ vì một lý do nào đó không mong muốn mà Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của các hộ kinh doanh có thể bị mất, cháy, rách, nát … Do vậy, nếu hộ kinh doanh gặp phải những trường hợp này, hộ kinh doanh có thể gửi văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện, cụ thể là Phòng Tài chính – kế hoạch thuộc UBND cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở để đề nghị xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị này từ hộ kinh doanh, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh.

2.2. Trường hợp thứ hai, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp không đúng trình tự, thủ tục theo quy định

Điều này nghĩa là trong quá trình thực hiện và hoàn thành các thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, có thể là xuất phát từ lỗi của chủ hộ kinh doanh hoặc cũng có thể là lỗi từ Cơ quan đăng ký kinh doanh đã làm cho trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh không đúng với quy định của pháp luật. Vì vậy, khi phát hiện ra lỗi sai sót này, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ gửi thông báo đến hộ kinh doanh để hộ kinh doanh biết về việc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp không đúng trình tự, thủ tục và đồng thời Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ thực hiện lại việc cấp theo đúng quy định về trình tự, thủ tục.

2.3. Trường hợp thứ ba, cấp đăng ký thành lập hộ kinh doanh không đúng hồ sơ theo quy định

Cấp đăng ký thành lập hộ kinh doanh không đúng hồ sơ theo quy định ở đây được hiểu là việc Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện công nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh dù bộ hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh bị sai hoặc thiếu một trong các giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Trong trường hợp này, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ thông báo cho hộ kinh doanh về việc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp không đúng hồ sơ theo quy định và được xác định là không có hiệu lực, yêu cầu hộ kinh doanh hoàn chỉnh và nộp lại bộ hồ sơ hợp lệ theo quy định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo để được xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Hộ kinh doanh cũng có thể gộp các nội dung thay đổi hợp pháp của các lần đăng ký thay đổi sau đó trong một bộ hồ sơ để được cấp một lần đăng ký thay đổi mới.

2.4. Trường hợp thứ tư, cấp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh không đúng hồ sơ theo quy định

Tương tự như trường hợp trên, khi hộ kinh doanh trước đây thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh nhưng bộ hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh lại không đúng hoặc không đầy đủ các giấy tờ theo quy định tại một trong các khoản 2, 3, 4 Điều 90 Nghị định 01/2021/NĐ-CP và đã được Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh. Thì lúc này, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ thông báo đến hộ kinh doanh biết về việc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp trên cơ sở hồ sơ không đúng theo quy định là không có hiệu lực, đồng thời sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trên cơ sở hồ sơ hợp lệ gần nhất trước đó.

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ gửi thông báo yêu cầu hộ kinh doanh hoàn chỉnh và nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo để được xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh có thể gộp các nội dung thay đổi hợp pháp của các lần đăng ký thay đổi sau đó trong một bộ hồ sơ để được cấp một lần đăng ký thay đổi mới.

2.5. Trường hợp thứ năm, thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh là không trung thực, không chính xác

Nghĩa là, việc thực hiện kê khai các thông tin trong bộ hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh trước đây của hộ kinh doanh được phát hiện là không trung thực, không chính xác so với thông tin thực tế. Điều này có thể là do chủ thể kê khai hồ sơ vô tình ghi sai, thiếu, bị nhầm lẫn thông tin hoặc cũng có thể là sự cố tình ghi sai, gian lận thông tin để nhằm mục đích được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Nên khi phát hiện ra những lỗi sai này, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời thông báo Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp trên cơ sở hồ sơ đăng ký có thông tin kê khai không trung thực, không chính xác là không có hiệu lực.

Lúc này, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ yêu cầu hộ kinh doanh hoàn chỉnh và nộp lại hồ sơ theo quy định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo để được xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh có thể gộp các nội dung thay đổi hợp pháp của các lần đăng ký sau đó trong một bộ hồ sơ để được cấp một lần đăng ký thay đổi mới.

2.6. Trường hợp thứ sáu, thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh là không trung thực, không chính xác

Cũng tương tự như trường hợp trên, khi thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh của hộ kinh doanh được xác định là không trung thực, không chính xác so với thông tin thực tế. Thì Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời thông báo Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp trên cơ sở hồ sơ đăng ký có thông tin kê khai không trung thực, không chính xác là không có hiệu lực và thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trên cơ sở hồ sơ hợp lệ gần nhất trước đó.

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ thông báo yêu cầu hộ kinh doanh hoàn chỉnh và nộp lại hồ sơ theo quy định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo để được xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh có thể gộp các nội dung thay đổi hợp pháp của các lần đăng ký, thông báo thay đổi sau đó trong một bộ hồ sơ để được cấp một lần đăng ký thay đổi mới.

Cũng lưu ý rằng trường hợp hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới thì Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của các lần trước đó sẽ không còn hiệu lực.

3. Thành phần hồ sơ và trình tự, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Thành phần hồ sơ và trình tự, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh – Hình minh họa

3.1. Thành phần hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:

– Riêng đối với trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác, hồ sơ phải nộp để được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, được quy định tại Phụ lục III-6 Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

– Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp lần đầu không đúng hồ sơ theo quy định hoặc thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh không trung thực, không chính xác thì thành phần hồ sơ để được cấp lại bao gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

+ Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

+ Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

– Còn đối với trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp mới/thay đổi sau khi đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh được cấp không đúng hồ sơ theo quy định hoặc thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh không trung thực, không chính xác thì tuỳ vào từng sự thay đổi về nội dung mà sẽ tương ứng với thành phần hồ sơ khác nhau, cụ thể:

(i) Trường hợp thay đổi về chủ hộ kinh doanh, hồ sơ bao gồm:

+ Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh cũ và chủ hộ kinh doanh mới ký hoặc do chủ hộ kinh doanh mới ký trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế;

+ Hợp đồng mua bán hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc mua bán trong trường hợp bán hộ kinh doanh; hợp đồng tặng cho đối với trường hợp tặng cho hộ kinh doanh; bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế;

+ Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thay đổi chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

+ Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

(ii) Trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ trụ sở sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký, hộ kinh doanh gửi hồ sơ thông báo thay đổi địa chỉ đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi dự định đặt trụ sở mới, hồ sơ bao gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh ký;

+ Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

+ Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

(iii) Ngoài hai trường hợp nêu trên thì các trường hợp thay đổi nội dung khác hồ sơ sẽ bao gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh ký;

+ Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

3.2. Trình tự, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:

Như đã trình bày tại các phần nêu trên, bạn đọc có thể nắm được cơ bản trình tự, thủ tục để được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là như thế nào. Để rõ hơn thì trình tự, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được quy định cụ thể như sau:

– Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác:

+ Bước 1: Hộ kinh doanh trực tiếp nộp Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở.

+ Bước 2: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ tiếp nhận hồ sơ.

+ Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh.

– Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp không đúng trình tự, thủ tục theo quy định:

Lúc này, Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ gửi thông báo tới hộ kinh doanh đồng thời thực hiện lại việc cấp theo đúng quy định về trình tự, thủ tục. Cụ thể:

+ Bước 1: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ tiếp nhận lại hồ sơ và trao Giấy biên nhận cho hộ kinh doanh.

+ Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ hoặc người thành lập hộ kinh doanh biết. Thông báo nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

Nếu sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thì người thành lập hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

– Trường hợp thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh hay đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh là không trung thực, không chính xác:

+ Bước 1: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện sẽ thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời thông báo đến hộ kinh doanh về việc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp trên cơ sở hồ sơ đăng ký có thông tin kê khai không trung thực, không chính xác là không có hiệu lực.

+ Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi thông báo, hộ kinh doanh phải hoàn chỉnh và nộp hồ sơ hợp lệ theo thông báo để được xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Trường hợp hộ kinh doanh không hoàn chỉnh và nộp lại hồ sơ theo quy định, Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ yêu cầu hộ kinh doanh báo cáo theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

+ Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của hộ kinh doanh, Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh.

Lưu ý: Khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ.

4. Cơ sở pháp lý

– Luật Doanh nghiệp năm 2020.

– Nghị định 01/2021/NĐ-CP Về đăng ký doanh nghiệp.

– Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Tóm lại, tuỳ từng hợp phát sinh mà việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh sẽ có những quy trình, thủ tục khác nhau. Nhưng nhìn chung, hầu hết mọi vấn đề phát sinh liên quan đến việc phải cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đều đã được pháp luật dự liệu và đưa ra quy định giải quyết cụ thể. Vậy nên, khi hộ kinh doanh gặp phải những vấn đề được đề cập trong bài viết này, hộ kinh doanh hoàn toàn có thể yên tâm mà không lo quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng.

Thông qua bài viết trên đây, Công ty Luật Quốc tế DSP đã cung cấp cho bạn đọc những thông tin cơ bản liên quan đến việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và thủ tục thực hiện việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn qua Hotline: 089 661 6767 / 089 661 7728 hoặc gửi qua Email: info@dsplawfirm.vn để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ tốt nhất từ Công ty Luật Quốc tế DSP.

Bài viết liên quan

089 661 6767